PROJEKTU SAGATAVOŠANA UN RAKSTĪŠANA-PROJECT PREPARATION AND WRITING-ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Latvian

Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei.
Piemērotu ES finansējuma fondu atlase.
Projektu formu aizpildīšana, finanšu daļas aprēķins.
Prezentāciju sagatavošana.

English

Project preparation to access funding.
Appropriate EU financing fund selection.
Filling in the form of projects, financial part calculations.
Preparing presentations.

Russian

Подготовка проекта к получению финансирования.
Выбор соответствующего ЕС фонда финансирования.
Заполнение формы проектов, расчет финансовой части.
Подготовка презентации.

Call Us:+371 29285567