Par mums-About us-О нас

Latvian

B2B Serviss SIA sniedz biznesa konsultācijas komercdarbībā un vadībzinībās, mārketinga un komunikāciju vadības pakalpojumus, veic finansējuma piesaisti, projektu sagatavošanu un rakstīšanu. Konsultatīvs atbalsts biznesa ideju attīstībā un testēšanā, biznesa plānu izstrādē, komandas komplektēšanā, interešu pārstāvībā, investoru piesaistē u.c.

English

B2B Serviss Ltd. provides business advisory services in business and management, marketing and communications management services, attraction of financing, preparation and writing business projects. Advisory support for developing and testing business ideas, developing business plans, team building, representing interests, attracting investors, etc.

Russian

B2B Services Ltd. предоставляет услуги бизнес-консалтинга в сфере бизнеса и менеджмента, маркетинга и коммуникационный, привлечения финансирования, подготовку и написание проекта. Консультационное сопровождение в развитии и тестировании бизнес-идей, разработки бизнес-планов, командообразование (тимбилдинг), представительство интересов, привлечения инвесторов и т.п.

Call Us:+371 29285567